Missuguseid teenuseid pakume?

Restaureerimine on ajakulukas ent tasuv tegevus. Meie tõlgendame seda ennekõike kui säilitamise kunsti. Hinnalise objekti restaureerimisel peab meeles pidama iidset ehitajatarkust "seitse korda mõõda, üks kord lõika." Seda ennekõike selle pärast, et tulevikus oleks seda võimalikult kerge hooldada ning säilitada. Enne restaureerimisele asumist teevad meie meistrid kindlaks objekti ajaloolise väärtuse ning seisukorra. Muinsuskaitse all olevatel objektidel on selle kohta infot lihtsam saada, kuid nii mõnedki objektid vajavad eksperdi teadmisi, et restaureerimise alustamisega pöördumatut kahju ei teeks. Oma kogemuspagasisse oleme omandanud väga haruldasi ning detailseid teadmisi vajavaid töid. Nagu näiteks vanade palkmajade, küttekollete ning puit- ja metalldetailide taastamine, valtsplekitööd (käsivalts katused ja -torud, katuserennid, sülitid jne.), savihoonete taastamine ja ehitamine, kivikatused (savi-, tsement-, kiltkivi), sepatööd jne.

Loomulikult on Novabildi pädevuses ka restaureerimisega seotud eeltööd, nagu näiteks muinsuskaitse eritingimuste koostamine, projekteerimine ning muinsuskaitseline järelevalve.

Hooned ja ehitised pole ainukesed kultuuripärandid, mille renoveerimisega Novabildi tegeleb. Tänaseks on meie teenuste nimekirjas ka antiikmööbli restaureerimine ja remont. Pakume oma klientidele kvaliteetset restaureerimise teenust koolitatud mööblirestaureerija poolt. Kui teil leidub kodus mõni vana mööbliese, mida hinnaliseks peate, siis kindlasti võtke ühendus. Pakume Teile meie ekspertide nõustamist ning kõrget töötulemust.
OÜ Novabildi üks tegevusvaldkondadest on veel erinevate objektide renoveerimine. Selleks on Novabildile väljastatud Muinsuskaitse tegevusluba, mis annab meile õiguse renoveerida ka UNESCO maailmapärandisse kirjutatud objekte. Käesolevalt moodustab ehitiste uuendamine ehk renoveerimine tervest Eesti ehitustegevuse mahust väga märkimisväärse osa. Arvestades Novabildi kogemust ning huvi ehitusajaloo vastu, suudab Novabildi meeskond teostada ka keerulisemaid renoveerimist vajavaid objekte.

Novabild on aastate jooksul teostanud arvukalt ajaloolise väärtusega objektide renoveerimist. Selle tõttu otsustasime lisada renoveerimise kui Novabildi üheks põhiliseks tegevusalaks. Meie kogemused ning teadmishimu erinevate metoodikate kohta paigutab Novabildi kõrgelt hinnatud renoveerimistööde teostajaks kogu Lõuna-Eestis.
Vaieldamatult kõige rohkem ajalist kogemust on Novabildil üldehituses. Oleme tänaseks küll oma tööde kaalukausi suunanud rohkem ajaloolise väärtusega tööde teostamisele, ent eelnev kogemus ei ole kadunud. Vastupidi, Novabildi pikk kogemus üldehituses on alustalaks renoveerimistööde teostamisel.

Olles alustanud aastal 2005 ainult plekk-katuste paigaldamisest, on Novabild teinud palju tööd saamaks laia kogemusspektriga ekspertidest koosnevast ettevõtteks. Just Novabildi kogenud meeskonna abil suudame tellija soovil teostada ka näiteks algusest lõpuni majade ehitust. Rohkem kui kümme aastat hiljem on Novabild teostanud umbes pooltuhat objekti.